MILJÖPOLICY

VI DRIVS 100% AV VINDKRAFT

Vi arbetar aktivt för att bedriva vår verksamhet med minimal miljöpåverkan. I januari 2019 övergick vår verksamhet till att helt drivas av el från vindkraft. Detta minskar vår utsläpp med 42 ton koldioxid under ett år.

ÅTERVINNING

Vi källsorterar allt vårt avfall och återanvänder de flesta wellpappkartonger genom att skicka i samma kartong som vi fått inleveransen i. Vi är anslutna till Förpacknings- och tidningsinsamlingen, (FTI) Detta är vår lösning på producentansvar för förpackningar av plast, papper, och wellpapp.

TRANSPORT

För leveranser till kunder använder vi i stort sett alltid Postnord som har högt uppställda miljömål. Från flertalet av våra leverantörer kör vi med en samlad veckoleverans för att hålla nere antalet frakter.

MILJÖVÄNLIGA TRYCKFÄRGER

Med vår DTG – Direct to Garment har vi möjlighet att välja oändliga färger. Maskinen använder sig av vattenbaserade färger som är certifierade.

RENGÖRING AV SCHABLONER

All rengöring av schabloner efter tryckning görs med vattenbaserade rengöringsmedel. Processen är helt maskinell och utförs i slutna kammare för att så stor del som möjligt av rengöringsmedlet ska kunna återanvändas.

AKTIVT MILJÖTÄNK

Vi på tshirt.se aktivt för att hitta bättre lösningar och lämna ett så litet miljöavtryck som möjligt. I den här branschen vet vi att det har en påverkan på miljön. Därför arbetar vi aktivt för att minska vårt avtryck. Påverkan gäller inte bara produktionen vi har på plats utan hela produktionskedjan. Det innebär att se till att inte bara vi arbetar aktivt mot miljöavtrycket men även att våra underleverantörer och de vi samarbetar med gör så.

Your quote is empty